TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE
*Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công và chọn cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ.
CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN